top of page

Nedir Bu Kinky?

Aynı şeylerin tekrarını yaşarken, sevişmeler, tek vücut olmalar, sevmeler, nefretler... Derken bir kitapta, bir filmde, bir müzik videosunda rastladıklarınız, o sıra dışılık aklınızı kurcalayıp duruyor. Başka bir ilişki, bir hareket, bir kıyafet; ismini koyamıyor, ama çekiliyorsunuz.  

 

Kinky dediklerini, Bdsm dediklerini duyuyorsunuz, bu bilinmez çektiği kadar korkutuyor da. Gelin önce bilerek başlayalım.  

What-is-kink.png

İnsan cinselliğinde kink, basmakalıp olmayan cinsel uygulamaların, kavramların veya fantezilerin kullanılmasıdır. Terim, bu tür davranışları "düz" veya "sade" cinsel adetler ve eğilimlerle karşılaştırmak için kişinin cinsel davranışındaki "ilginçlik" fikrinden türemiştir.

Cinsel fetişizmi uygulayanlar tarafından "ilginçlik" terimi, oyunbazlıktan cinsel nesneleştirmeye ve bazı parafililere kadar bir dizi cinsel ve cinsellik uygulamasına işaret ederek iddia edildi. 21. yüzyılda BDSM, deri ve fetiş gibi ifadelerle birlikte "kink" terimi, parafili teriminden daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Türkiye’de Bdsm kavramından söz edildiğinde insanlar arasında ilk akla gelen objeler kırbaç, kelepçe vs. olurken kavramsal olarak da köle, sahibe akla geliyor. Tabi mesele bundan çok daha derin ve özel.

Kink, partnerler arasındaki yakınlığı artırmanın bir yolu olarak geleneksel cinsel uygulamalar olarak kabul edilenin ötesine geçer. Bazıları kink ve fetişizm arasında bir ayrım yaparak, birincisini partner yakınlığını geliştirmek ve ikincisini onun yerini almak olarak tanımlıyor. Zamana ve yere göre değişen konformist cinsel sınırlarla ilişkisi nedeniyle, neyin kink olup olmadığının tanımı da büyük ölçüde değişir.

2016'da yayınlanan bir araştırmada, katılımcıların yaklaşık yarısının bir tür kinke ilgi duyduklarını ve yaklaşık üçte birinin en az bir kez bir kink uygulaması deneyimlediği bulundu.

bottom of page